บทความอายุยืน

คนกินพริกอายุยืนยาวจริงหรือ?

คนที่กินพริกเป็นประจำอาจมีอายุยืนยาวขึ้น
  • ผลจากการศึกษาเชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่ 4 ชิ้นพบว่าผู้ที่บริโภคพริกอาจมีอายุยืนยาวขึ้นและมีความเสี่ยงต่อโรคลดลง

  • สารประกอบแคปไซซินที่พบในพริกมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ

  • เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่กินพริกเลย ผู้ที่บริโภคพริกเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลง 25% ทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมะเร็งอีกด้วย

บทความนี้ถูกโพสต์ในห้องข่าวของ American Heart Association:

บุคคลที่บริโภคพริกอาจมีอายุยืนยาวขึ้นและอาจลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมะเร็งลงอย่างมาก ตามการวิจัยเบื้องต้นที่จะนำเสนอในงานประชุมทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา (American Heart Association's Scientific Sessions 2020)

การประชุมจะจัดขึ้นแบบเสมือนจริง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2020 และเป็นการแลกเปลี่ยนชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด การวิจัย และการอัปเดตการปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในสาขาวิทยาศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดสำหรับการดูแลสุขภาพทั่วโลก

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการกินพริกมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากแคปไซซิน ซึ่งทำให้พริกมีลักษณะเป็นเครื่องเทศอ่อนถึงเข้มข้นเมื่อรับประทาน

เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของพริกต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและโรคหลอดเลือดหัวใจ นักวิจัยได้คัดกรองการศึกษา 4,729 รายการจากฐานข้อมูลสุขภาพชั้นนำระดับโลก 5 แห่ง (Ovid, Cochrane, Medline, Embase และ Scopus) การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายประกอบด้วยการศึกษาขนาดใหญ่ 4 เรื่องที่รวมผลลัพธ์ด้านสุขภาพสำหรับผู้เข้าร่วมพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคพริก

บันทึกด้านสุขภาพและอาหารของประชาชนมากกว่า 570,000 รายในสหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน และอิหร่าน ถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้ที่บริโภคพริกกับผู้ที่แทบไม่หรือไม่เคยรับประทานพริกเลย เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่ค่อยรับประทานพริกหรือไม่เคยรับประทานเลย ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ที่รับประทานพริกมี: 

  • การลดลงสัมพันธ์กัน 26% ในการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ;
  • อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลดลง 23% และ
  • การลดลงสัมพัทธ์ 25% ในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

"เราประหลาดใจที่พบว่าในการศึกษาที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ การบริโภคพริกเป็นประจำมีความเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงโดยรวมของสาเหตุทั้งหมด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยเน้นย้ำว่าปัจจัยด้านอาหารอาจมีบทบาทสำคัญในสุขภาพโดยรวม" ผู้เขียนอาวุโส Bo Xu, MD, แพทย์โรคหัวใจจาก Cleveland Clinic's Heart, Vascular & Thoracic Institute ในคลีฟแลนด์, โอไฮโอกล่าว

“สาเหตุและกลไกที่แท้จริงที่อาจอธิบายการค้นพบของเรายังไม่ทราบแน่ชัด ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสรุปได้ว่าการกินพริกมากขึ้นสามารถยืดอายุและลดการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะจากปัจจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือมะเร็ง การวิจัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐาน จากการศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม จำเป็นต่อการยืนยันการค้นพบเบื้องต้นเหล่านี้"

ดร. Xu กล่าวว่าการศึกษาประเภทนี้มีข้อจำกัดหลายประการ การศึกษาทั้งสี่ที่ได้รับการทบทวนประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพเฉพาะเจาะจงที่จำกัดในบุคคลหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการค้นพบนี้

นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าปริมาณและประเภทของพริกที่บริโภคนั้นแปรผันระหว่างการศึกษาต่างๆ ทำให้ยากต่อการสรุปว่าการบริโภคพริกในปริมาณเท่าใด บ่อยแค่ไหน และประเภทใดที่อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสุขภาพ นักวิจัยกำลังวิเคราะห์ข้อมูลของตนอย่างต่อเนื่องและหวังว่าจะเผยแพร่รายงานฉบับเต็มเร็วๆ นี้

งานวิจัยนี้จะถูกนำเสนอในงานประชุมทางวิทยาศาสตร์ของ American Heart Association ในเดือนพฤศจิกายน 2020โพสต์เก่ากว่า โพสต์ใหม่กว่า