บทความอายุยืน

การรักษาที่มีศักยภาพใหม่ในการจัดการหรือชะลอโรคข้อเข่าเสื่อม

การรักษาที่มีศักยภาพใหม่ในการจัดการหรือชะลอโรคข้อเข่าเสื่อม
  • นักวิจัยระบุว่า Tubastatin A ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง HDAC6 เป็นเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะชะลอหรืออาจรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (OA)

  • ในหนูที่มี OA การแสดงออกมากเกินไปของ HDAC6 (ฮิสโตนดีอะซีตาไลซ์ 6 ที่แปลโดยไซโตพลาสมิก) ในเซลล์คอนโดทำให้เกิดความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย การผลิตสายพันธุ์ออกซิเจนที่เกิดปฏิกิริยา และการย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM)

  • การให้ Tubastatin A แก่หนู ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการแสดงออกเกิน HDAC6 

  • Chondrocytes เป็นเซลล์เดียวในกระดูกอ่อนข้อ การรักษาหน้าที่ของตนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาหน้าที่ร่วมกัน การแยกย่อยของ ECM ส่งเสริมความก้าวหน้าของ OA

บทความนี้ถูกโพสต์บน EurekAlert.org:

โรคข้อเข่าเสื่อม (OA) ซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญผ่านค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้

ในการศึกษาใหม่ นักวิจัยได้ระบุว่า histone deacetalyse 6 (HDAC6) ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในไซโตพลาสซึมเป็นเป้าหมายการรักษาที่น่าหวังในการเลื่อนการพัฒนาและอาจรักษา OA โดยใช้ตัวยับยั้ง HDAC6 Tubastatin A โดยรายงานผลใน The American Journal of Pathology ซึ่งจัดพิมพ์โดย Elsevier

"เนื่องจากเซลล์คอนโดเป็นเซลล์เพียงเซลล์เดียวในกระดูกอ่อนข้อ ภาวะคงตัวของเซลล์เหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการรักษาการทำงานของข้อต่อ" นพ. Weiyang Gao หัวหน้านักวิจัย แผนกศัลยกรรมมือและพลาสติก The Second Affiliated Hospital และ Yuying Children's Hospital of มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจว, เวินโจว, เจ้อเจียง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

"ในโรค OA หลายๆ โรค คอนโดรไซต์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาหลายครั้ง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียคอนโดรไซต์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียและการสังเคราะห์เมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) เพื่อส่งเสริมการลุกลามของ OA"

ผู้ตรวจสอบตรวจพบความแปรผันในระดับการแสดงออกของ HDAC6 หลังจากความไม่เสถียรของแบบจำลอง OA ของเมาส์ที่เกิดจาก medial meniscus (DMM) พวกเขาผ่าเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนข้อเข่าของหนูอายุ 2 สัปดาห์เพื่อให้ได้เซลล์คอนโดปฐมภูมิ HDAC6 ได้รับการควบคุมหลังจาก OA และถึงจุดสูงสุดที่สี่สัปดาห์หลัง DMM ดังนั้นพวกเขาจึงสร้าง chondrocytes หลักที่มีการแสดงออกมากเกินไป HDAC6 โดยการถ่ายพลาสมิด

ผลลัพธ์บ่งชี้ว่าการแสดงออกที่มากเกินไปของ HDAC6 ทำให้เกิดความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย และส่งเสริมการผลิตสายพันธุ์ออกซิเจนที่เกิดปฏิกิริยา ซึ่งนำไปสู่การย่อยสลาย ECM

อย่างไรก็ตาม การบริหารให้ Tubastatin A ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง HDAC6 แบบคัดเลือกกลับผลที่เกิดจากการแสดงออกมากเกินไปของ HDAC6 ในหลอดทดลอง และเลื่อนการลุกลามของ OA ในร่างกายออกไปอีก โดยการปรับปรุงการเสื่อมของกระดูกอ่อนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคและการทำงานของข้อต่อ โดยแนะนำว่า HDAC6 อาจเป็น เป้าหมายในการชะลอและจัดการ OA ด้วย Tubastatin A


"ตามความรู้ของเรา นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าระดับการแสดงออกของ HDAC6 ได้รับการควบคุมใน chondrocytes ในระหว่างกระบวนการ OA และการแสดงออกที่ได้รับการควบคุมของ HDAC6 นั้นสัมพันธ์กับความผิดปกติของไมโตคอนเดรียและการย่อยสลาย ECM" ดร. เกาให้ความเห็น .

"ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่า HDAC6 เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการรักษา OA และสนับสนุนการบริหาร Tubastatin A เพื่อรักษา OA"

OA เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อต่อที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการผลิตเอนไซม์มากเกินไปซึ่งทำให้เมทริกซ์นอกเซลล์เสื่อมสภาพ เป็นโรคข้อที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาและแพร่หลายทั่วโลก

ในหมู่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ความชุกของอาการข้อเข่าเสื่อมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ในผู้ชาย และร้อยละ 13 ในผู้หญิง คอนโดรไซต์เป็นเซลล์เพียงเซลล์เดียวที่มีกระดูกอ่อนข้อ และสภาวะคงที่ของสภาพแวดล้อมภายในเซลล์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกระดูกอ่อนข้อ

การศึกษานี้ตีพิมพ์ใน วารสารพยาธิวิทยาอเมริกัน ในเดือนกันยายน 2020 โพสต์เก่ากว่า โพสต์ใหม่กว่า