บทความอายุยืน

การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก

พ่อลูกยืดเส้นยืดสายออกกำลังกาย
  • การศึกษาขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรพบว่าผู้ชายที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากขึ้น มีความเสี่ยงลดลง 51% ของมะเร็งต่อมลูกหมาก

  • การศึกษานี้ไม่ได้วัดการออกกำลังกายที่เกิดขึ้นจริง แต่วัดความแปรผันของจีโนมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากกว่า

  • ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ สถานะธาตุเหล็กในซีรัม ค่าดัชนีมวลกาย และส่วนสูง

บทความนี้เผยแพร่บน EurekAlert.org

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายในสหราชอาณาจักร แต่เรายังไม่ทราบสาเหตุทั้งหมด การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการใช้พันธุกรรมเป็นการวัดการออกกำลังกายเพื่อดูผลกระทบของมันต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก เผยให้เห็นว่าการออกกำลังกายมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก การศึกษานี้มีผู้ชายมากกว่า 140,000 คน โดยในจำนวนนี้ 80,000 คนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

การศึกษาใหม่นี้ตีพิมพ์ใน International Journal of Epidemiology เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นำโดยมหาวิทยาลัย Bristol และได้รับทุนร่วมจาก World Cancer Research Fund (WCRF) และ Cancer Research UK (CRUK) ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีลำดับดีเอ็นเอแปรผันซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะนี้ ที่สำคัญ การค้นพบนี้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายโดยรวม ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างหนักเท่านั้น

หลักฐานของ WCRF แสดงให้เห็นแล้วว่าการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูกได้ แต่หลักฐานของการออกกำลังกายกับมะเร็งต่อมลูกหมากยังมีจำกัด แต่การศึกษาขนาดใหญ่นี้ ซึ่งใช้พันธุกรรมเป็นตัววัดแทนสำหรับการออกกำลังกาย แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายจริงๆ แล้วอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก จนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงถึงวิธีลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกเหนือจากการรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง

ดร. ซาราห์ ลูอิส อาจารย์อาวุโสด้านระบาดวิทยาทางพันธุกรรมที่ Bristol Medical School: Population Health Sciences และผู้เขียนหลักของงานวิจัยนี้ กล่าวว่า "การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งใช้วิธีการที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมการวิจัยเชิงสังเกตในปัจจุบัน ค้นพบสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจส่งผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากได้มากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นหวังว่าจะกระตุ้นให้ผู้ชายมีความกระตือรือร้นมากขึ้น”

ดร.แอนนา ดิแอซ ฟอนต์ หัวหน้าฝ่ายทุนวิจัยของ WCRF กล่าวว่า "จนถึงขณะนี้ มีหลักฐานที่จำกัดเกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก การศึกษาใหม่นี้พิจารณาถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง 22 ประการต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ผลลัพธ์ของการออกกำลังกายนั้นโดดเด่นที่สุด นี่จะปูทางไปสู่การวิจัยเพิ่มเติม โดยที่วิธีการที่คล้ายกันสามารถนำไปใช้กับปัจจัยการดำเนินชีวิตอื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยระบุวิธีที่ผู้ชายสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้”

การศึกษารูปแบบใหม่นี้ผสมผสานพันธุศาสตร์ รูปแบบการใช้ชีวิต และความเสี่ยงของโรคมะเร็ง สนับสนุนหลักฐานก่อนหน้านี้จากการศึกษาเชิงสังเกตที่ว่าการทำงานเชิงรุกสามารถลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้

การศึกษาถูกตีพิมพ์ใน วารสารระบาดวิทยานานาชาติ ในเดือนธันวาคม 2562โพสต์เก่ากว่า โพสต์ใหม่กว่า