อาหารเสริม 5-HTP

5-HTP (5-Hydroxy L-Tryptophan) ส่งเสริมการผลิตเซโรโทนินเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของเส้นประสาทและสมองให้แข็งแรง เซโรโทนินอาจช่วยรักษารูปแบบการนอนหลับ อารมณ์ พฤติกรรม และการตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีต่อสุขภาพ

5 รายการ

5-HTP (5-Hydroxy L-Tryptophan) ส่งเสริมการผลิตเซโรโทนินเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของเส้นประสาทและสมองให้แข็งแรง เซโรโทนินอาจช่วยรักษารูปแบบการนอนหลับ อารมณ์ พฤติกรรม และการตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีต่อสุขภาพ อาหารเสริม 5-HTP นั้นได้มาจากเมล็ดของ Griffonia simplicifolia ซึ่งเป็นพืชในแอฟริกาตะวันตก