รองรับแกน Hpa

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนแกน HPA ของ ProHealth สนับสนุนแกน HPA โดยการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาท สนับสนุนสุขภาพสมอง และลดความเครียด นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาความผิดปกติของแกน HPA เช่น การนอนหลับไม่ดี น้ำหนักเพิ่ม ความดันโลหิตสูง และการอักเสบ

10 รายการ