อาหารเสริมเรสเวอราทรอล

Resveratrol เป็นสารประกอบไฟโตโพลีฟีนอลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแสดงความสามารถในการลดความเสี่ยงของการสะสมในหลอดเลือดแดง สามารถสนับสนุนการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดี การตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีต่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนัก นอกเหนือจากคุณประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

7 รายการ

Resveratrol เป็นสารประกอบไฟโตโพลีฟีนอลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแสดงความสามารถในการลดความเสี่ยงของการสะสมในหลอดเลือดแดง สามารถสนับสนุนการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดี การตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีต่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนัก นอกเหนือจากคุณประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย