ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร TMG (ไตรเมทิลไกลซีน)

Trimethylglycine (TMG) หรือที่เรียกว่า betaine anhydrous เป็นกรดอะมิโนที่รองรับกระบวนการเมทิลเลชั่นของร่างกาย

5 รายการ