อาหารเสริมไนเอเจน

พบว่าการเสริมนิโคตินาไมด์ไรโบไซด์ (NR) ปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆ ของสุขภาพ รวมถึงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด การรับรู้และการทำงานของระบบประสาท การแสดงออกของยีน และน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ

5 รายการ

สารตั้งต้น NAD+ ที่สนับสนุนการทำงานของเซลล์ สุขภาพของหัวใจ และการรับรู้

นิโคตินาไมด์ไรโบไซด์ (NR) เป็นอนุพันธ์ของไนอาซินวิตามินบีที่ช่วยดูแลสุขภาพและอายุยืนยาวโดยทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นของ NAD+

พบว่าการเสริม NR ปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆ ของสุขภาพ รวมถึงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด การรับรู้และการทำงานของระบบประสาท การแสดงออกของยีน และน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ