ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pterostilbene

สนับสนุนการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด และการทำงานของมอเตอร์ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pterostilbene ในปัจจุบัน

2 รายการ

Pterostilbene (ออกเสียงว่า tero-stil-bean) เป็นสาร methylated resveratrol ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในผลเบอร์รี่ มีข้อได้เปรียบเหนือเรสเวอราทรอล รวมถึงการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เหนือกว่า การดูดซึมทางปากที่ดีขึ้น และการเผาผลาญในร่างกายช้าลง Pterostilbene ยังสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด