การเปิดใช้งาน Sirtuin

ผลิตภัณฑ์ Sirtuin Activation ของ ProHealth สนับสนุนการทำงานของ Sirtuin ซึ่งจะลดลงตามอายุ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี และลดความเสี่ยงของความกังวลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุ

19 รายการ