อาหารเสริมสารสกัดจากใบมะกอก

สารสกัดจากใบมะกอกเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้เพื่อสุขภาพที่ดี

3 รายการ

สารสกัดจากใบมะกอกเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้เพื่อสุขภาพที่ดี องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในสารสกัดจากใบมะกอกคือสารประกอบที่เรียกว่าโอลิโรพีน เมื่อเอนไซม์ในร่างกายเผาผลาญโอลิโรปีน จะมีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพอย่างมาก