อาหารเสริมกรดมาลิก

กรดมาลิกมีความสำคัญในการสร้าง ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย กรดมาลิกมีความสามารถที่จะทำให้ร่างกายสร้าง ATP ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำหรือขาดออกซิเจนก็ตาม

2 รายการ

กรดมาลิกมีความสำคัญในการสร้าง ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย กรดมาลิกมีความสามารถที่จะทำให้ร่างกายสร้าง ATP ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำหรือขาดออกซิเจนก็ตาม