การสนับสนุนเมทิลเลชั่น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Methylation Support ของ ProHealth ช่วยแก้ไขปัญหาการเผาผลาญของ MTHFR พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของความกังวลเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เกี่ยวข้องกับเมทิลเลชั่นที่ไม่ดี โดยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ กระดูก ตา และฮอร์โมน สุขภาพของสารสื่อประสาท และการผลิต DNA

14 รายการ