สนับสนุนการเจริญพันธุ์

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเจริญพันธุ์ของ ProHealth ช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ผู้หญิงอาจเผชิญกับการปฏิสนธิโดยการปรับปรุงคุณภาพไข่ของโอโอไซต์ที่เหลือ ปรับปรุงการทำงานของเซลล์ ลดการอักเสบ สนับสนุนเมทิลเลชั่น และเพิ่มอัตราความสำเร็จของการรักษาภาวะเจริญพันธุ์และภาวะเจริญพันธุ์

1 รายการ